Στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος δίδονται τα στοιχεία:

  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης και μέσο μεταφοράς για τα έτη 2010-2015
  • διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • σύνολο της δαπάνης ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • μέση δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • ημερήσια δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018
  • μέση διάρκεια παραμονής ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2018

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων ανά εξεταζόμενη αγορά.

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα - Συνολικά, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από χώρες ζώνης του ευρώ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από λοιπές χώρες, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αλβανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αυστραλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αυστρία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από το Βέλγιο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Βουλγαρία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Γαλλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Γερμανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Δανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ελβετία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από τις ΗΠΑ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ισπανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ιταλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από τον Καναδά, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Κύπρο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ολλανδία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την ΠΓΔΜ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ρουμανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ρωσία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Σουηδία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Τουρκία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Τσεχία, 2005 - 2017

Εγγραφή

Εγγραφείτε εδώ για τις Μελέτες/Στατιστικά Δελτία του INSETE INTELLIGENCE
Email
Όνομα
Επώνυμο
Οργανισμός
Εγγραφή