Στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος δίδονται τα στοιχεία:

  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017
  • αφίξεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης και μέσο μεταφοράς για τα έτη 2010-2015
  • διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017
  • σύνολο της δαπάνης ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017
  • μέση δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017
  • ημερήσια δαπάνη ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017
  • μέση διάρκεια παραμονής ανά χώρα προέλευσης για τα έτη 2010-2017

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού

Εγγραφή

Εγγραφείτε εδώ για τις Μελέτες/Στατιστικά Δελτία του SETE INTELLIGENCE
Email
Όνομα
Επώνυμο
Οργανισμός
Εγγραφή