Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού

Στην Ενότητα αυτή θα βρείτε τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες. Επίσης, βάσει στοιχείων της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, αναλύονται τα Βασικά Μεγέθη ανά εξεταζόμενη αγορά (22 αγορές), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις:

  • Αφίξεις,
  • Διανυκτερεύσεις και
  • Εισπράξεις.

καθώς και την ανάλυση των βασικών τους δεικτών:

  • Μέση Κατά Κεφαλήν Δαπάνη,
  • Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και
  • Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Για κάθε αγορά τα στοιχεία αποτυπώνονται σε δύο σελίδες ώστε ο αναγνώστης να απόκτησει μια εποπτική εικόνα για την εκάστοτε εξεταζόμενη αγορά.

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων ανά εξεταζόμενη αγορά.

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα - Συνολικά, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από χώρες ζώνης του ευρώ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από λοιπές χώρες, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αλβανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αυστραλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Αυστρία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από το Βέλγιο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Βουλγαρία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Γαλλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Γερμανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Δανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ελβετία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από τις ΗΠΑ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ισπανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ιταλία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από τον Καναδά, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Κύπρο, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ολλανδία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την ΠΓΔΜ, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ρουμανία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Ρωσία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Σουηδία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Τουρκία, 2005 - 2017
Νοε
2018
Εισερχόμενος Τουρισμός από την Τσεχία, 2005 - 2017

Εγγραφή

Εγγραφείτε εδώ για τις Μελέτες/Στατιστικά Δελτία του INSETE INTELLIGENCE
Email
Όνομα
Επώνυμο
Οργανισμός
Εγγραφή