Ελληνική και Διεθνής Οικονομία

Η Περιοδική σειρά Ελληνική και Διεθνής Οικονομία καταγράφει με τεκμηριωμένο τρόπο το διεθνές και το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον ώστε οι επιχειρήσεις και οι φορείς του τουρισμού να έχουν εικόνα του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

  • Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις του στην οικονομική κατάσταση των καταναλωτών προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την διάθεσή τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Ιδιαίτερη σημασία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα έχουν οι οικονομίες των χωρών που αποτελούν τις κύριες αγορές μας.
  • Αντίστοιχα το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζει την διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών να ταξιδέψουν και να καταναλώσουν και, επιπλέον, των επιχειρήσεων να επενδύσουν. 

Τεύχος Αρχείο Σύνοψη Executive Summary
Τεύχος 1 -
Οι Εξελίξεις στην Παγκόσμια Οικονομία και στις Χώρες Προέλευσης των Εισερχόμενων Τουριστών στην Ελλάδα