Στατιστικά Στοιχεία Περιφερειών

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα βασικά τουριστικά μεγέθη των 13 Περιφερειών της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, για κάθε Περιφέρεια δίδονται στοιχεία για:
  • Το Ξενοδοχειακό Δυναμικό 2010-2015.
  • Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις – Πληρότητα 2010-2014.
  • Επισκέπτες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους 2010-2015.
  • Αφίξεις σε Λιμένες 2013-2015.
  • Αεροπορικές Αφίξεις Εσωτερικού-Εξωτερικού 2010-2015.

Περιφέρειες

Περιγραφή Αρχείο
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνιοι Νήσοι
Κεντρική Μακεδονία
Κρήτη
Νότιο Αιγαίο
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα

Εγγραφή

Εγγραφείτε εδώ για τις Μελέτες/Στατιστικά Δελτία του SETE INTELLIGENCE
Email
Όνομα
Επώνυμο
Οργανισμός
Εγγραφή