Χωροταξία και Περιβάλλον

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Μαρ
2018
Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας
Ιουλ
2017
Η Χωρική Οργάνωση και Ανάπτυξη του Τουρισμού μέσα από την Ανάλυση και Αξιολόγηση των υπό διαδικασία θεσμοθέτησης νέων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων
Οκτ
2016
Ο Αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος
Σεπ 2015 Μελέτη για τη φύση, τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη
Σεπ 2015 Μελέτη για την ορθολογική αναθεώρηση της εκτός σχεδίου δόμησης
Σεπ 2015 Μελέτη για τον τουρισμό και το χωροταξικό σχεδιασμό
Σεπ 2015 Εργαλείο αξιολόγησης Στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Σεπ 2015 Μελέτη για τον τουρισμό πόλεων
Ιαν 2015 Ο Ελληνικός τουρισμός, το περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη