Τουριστική Πολιτική

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΠ
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΠΕΠ
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Σύνδεσης Πρωτογενούς-Τουριστικού Τομέα ΠΑΑ
Νοε 2015 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης & Διασφάλισης Ποιότητας
Νοε 2015 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης & Διασφάλισης Ποιότητας - ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νοε 2015 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης & Διασφάλισης Ποιότητας - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Σεπ 2015 Μελέτη για τον τουρισμό και το χωροταξικό σχεδιασμό
Σεπ 2015 Μελέτη για την ορθολογική αναθεώρηση της εκτός σχεδίου δόμησης
Σεπ 2015 Μελέτη για τη φύση, τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη
Σεπ 2015 Εργαλείο αξιολόγησης Στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
Αυγ 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Τομέα Τουρισμού ΕΠΑΝΕΚ
Μαι 2015 Φέρουσα Ικανότητα
Ιαν 2015 Ο Ελληνικός τουρισμός, το περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
Οκτ 2013 Στρατηγικό σχέδιο τουρισμού

Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης και Marketing Plans Περιφερειών

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Σεπ 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Αν.Μ.-Θρ.)
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Αν.Μ.-Θρ.)
Μαρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Αν.Μ.-Θρ.)
Αττική
Φεβ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Αττ.)
Βόρειο Αιγαίο
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Β.Αιγ.)
Μαρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Β.Αιγ.)
Δυτική Ελλάδα
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Δ.Ελλ.)
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Δ.Ελλ.)
Απρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Δ.Ελλ.)
Δυτική Μακεδονία
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Δ.Μ.)
Μαρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Δ.Μ.)
Ήπειρος
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Ηπ.)
Απρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ηπ.)
Θεσσαλία
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Θεσ.)
Απρ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Θεσ.)
Ιόνιοι Νήσοι
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Ιον.Ν.)
Οκτ 2015 Έρευνα Ανάλυση Χαρτογράφηση τουριστικού περιβάλλοντος (Ιον.Ν.)
Οκτ 2015 Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου τουριστικών Προϊόντων (Ιον.Ν.)
Σεπ 2015 Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου και αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού (Ιον.Ν.)
Νοε 2014 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ιον.Ν.)
Κεντρική Μακεδονία
Σεπ 2015 Δημιουργική Προσέγγιση-Στρατηγική Προώθησης 3 Τουριστικών Προϊόντων (Κ.Μ.)
Ιουν 2015 Έρευνα Ανάλυση Χαρτογράφηση τουριστικού περιβάλλοντος (Κ.Μ.)
Ιουν 2015 Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 3 Τουριστικών Προϊόντων (Κ.Μ.)
Απρ 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Κ.Μ.)
Νοε 2014 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Κ.Μ.)
Κρήτη
Ιουν 2015 Εξειδίκευσης ζήτησης τουριστικού προϊόντος & υπηρεσιών (Κρήτη)
Νότιο Αιγαίο
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Ν.Αιγαίο)
Οκτ 2015 Έρευνα Ανάλυση Χαρτογράφηση τουριστικού περιβάλλοντος (Ν.Αιγαίο)
Οκτ 2015 Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου τουριστικών Προϊόντων (Ν.Αιγαίο)
Φεβ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ν.Αιγαίο)
Πελοπόννησος
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Πελ.)
Οκτ 2015 Έρευνα Ανάλυση Χαρτογράφηση τουριστικού περιβάλλοντος (Πελ.)
Οκτ 2015 Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου τουριστικών Προϊόντων (Πελ.)
Φεβ 2015 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Πελ.)
Στερεά Ελλάδα
Νοε 2015 Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού (Στ.Ελλάδα)
Οκτ 2015 Έρευνα Ανάλυση Χαρτογράφηση τουριστικού περιβάλλοντος (Στ.Ελλάδα)
Οκτ 2015 Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου τουριστικών Προϊόντων (Στ.Ελλάδα)
Νοε 2014 Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Στ.Ελλάδα)