Προϊόντα

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Οκτ 2018 Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)
Ιουν 2016 Ναυτικός τουρισμός
Ιουν 2016 Τουρισμός Νέων
Μαι 2016 Τουρισμός Αθλητισμού & Ευεξίας
Φεβ 2016 Χαρακτηριστικά εξερχόμενου Ευρωπαϊκού τουρισμού ανά προϊόν και ύψος δαπάνης
Δεκ 2015 Local All Inclusive-Ανάπτυξη μοντέλου σε τοπικό επίπεδο
Νοε 2015 Τουριστικές και Αστικές Μισθώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Νοε 2015 Κρουαζιέρα-Κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης
Νοε 2015 Ναυτικός Τουρισμός-Υφιστάμενη κατάσταση, προοπτικές, προτάσεις πολιτικής
Νοε 2015 Πολιτιστικός Τουρισμός-Αναβάθμιση μέσω εργαλείων ΕΣΠΑ
Σεπ 2015 Μελέτη για τον τουρισμό πόλεων
Ιουν 2015 Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης Συνεδριακού Τουρισμού
Δεκ 2014 Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον Ελληνικό τουρισμό