Νομοθεσία και Θεσμικό Πλαίσιο

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΠΕΠ
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Σύνδεσης Πρωτογενούς-Τουριστικού Τομέα ΠΑΑ
Αυγ 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Τομέα Τουρισμού ΕΠΑΝΕΚ