Ευρωπαϊκός Τουρισμός

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Οκτ
2018
Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού για διακοπές στην Ελλάδα, 2016 - 2017
Μάι
2018
Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού 3ης ηλικίας για διακοπές στην Ευρώπη, 2016
Απρ 2018 Προφίλ εισερχόμενου Τουρισμού Πολυτελείας για Διακοπές στην Μεσόγειο, 2016
Φεβ
2018
Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού για διακοπές στην Ελλάδα, 2015-2016
Ιουν 2016 Ναυτικός τουρισμός
Ιουν 2016 Τουρισμός Νέων
Ιουν 2016 Βασικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου τουρισμού από HAE
Ιουν 2016 Χαρακτηριστικά εξ. τουρισμού DE, UK, FR, SCAND, RU, USA ανά ύψος δαπάνης
Μαι 2016 Τουρισμός Αθλητισμού & Ευεξίας
Απρ 2016 Αποτελέσματα έρευνας προσφυγικό-μεταναστευτικό
Φεβ 2016 Ποιές είναι οι αγορές των προϊόντων μας
Φεβ 2016 Χαρακτηριστικά εξερχόμενου Ευρωπαϊκού τουρισμού ανά προϊόν και ύψος δαπάνης
Φεβ 2016 Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας Ελλάδας
Νοε 2015 Καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση φορολογικού πλαισίου
Νοε 2015 Ο Πελάτης μας και οι Πελάτες των άλλων
Νοε 2015 Τουριστικές και Αστικές Μισθώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Νοε 2015 Βασικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου τουρισμού από Σαουδική Αραβία