Ανθρώπινο Δυναμικό

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Μαι
2017
Μακροχρόνιες τάσεις (1983 – 2016) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας
Δεκ
2016
Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία 2009-2016
Δεκ 2015 Έρευνα Εργαζομένων για τη Διάγνωση των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας
Δεκ 2015 Έρευνα Εργοδοτών για τη Διάγνωση των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας
Δεκ 2015 Ποιοτική 'Ερευνα Αναγκών Δεξιοτήτων Στελέχους Ψηφιακής Προώθησης στον Τουρισμό
Νοε 2015 Ποιοτική 'Ερευνα Αναγκών Δεξιοτήτων Προϊσταμένου/ης Ξενοδοχειακών / Επισιτιστικών Τμημάτων
Νοε 2015 Ποιοτική Έρευνα Αναγκών Δεξιοτήτων Διεύθυνσης (Management) Μικρών Καταλυμάτων
Νοε 2015 Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα
Νοε 2015 Εξειδίκευση Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΠ
Σεπ 2015 Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού & Μελέτη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ιουλ 2014 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού