Κατηγορίες Μελετών

Ελληνικός Τουρισμός
Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Ευρωπαϊκός Τουρισμός
Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία για τον ευρωπαϊκό τουρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Παγκόσμιος Τουρισμός
Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία για τον παγκόσμιο τουρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Επιμέρους Τουριστικοί Κλάδοι
Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους
Υπό κατασκευή
Marketing & Branding
Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών
Υπό κατασκευή
Προϊόντα
Μελέτες και στοιχεία που αφορούν στα διάφορα τουριστικά προϊόντα και τις αγορές τους
Διαβάστε περισσότερα
Τουριστική Πολιτική
Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία για την τουριστική πολιτική σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα
Νομοθεσία και Θεσμικό Πλαίσιο
Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και Εγκύκλιοι που αφορούν στον Τουρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Νέες Τεχνολογίες για τον Τουρισμό
Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια
Υπό κατασκευή
Ανθρώπινο Δυναμικό
Μελέτες και στοιχεία που αφορούν στην αγορά εργασίας και την διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό
Διαβάστε περισσότερα
Χωροταξία και Περιβάλλον
Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία που αφορούν σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος με τουριστική διάσταση
Διαβάστε περισσότερα