Ελληνικός Τουρισμός

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Νοε
2018
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2016 & 2017, Α’ Μέρος - Απολογισμός
Οκτ
2018
Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού για διακοπές στην Ελλάδα, 2016 - 2017
Οκτ 2018 Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)
Σεπ
2018
Η συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα του Τουρισμού στην Οικονομία και τα Φορολογικά Έσοδα: Η Περίπτωση της Ελλάδας, 2010-2016
Ιουλ
2018
Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;
Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά (2017)
Ιουλ
2018
Outlook 2018 - addendum
Οι προοπτικές του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2018
Ιουν
2018
Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, 2008 - 2017
Μάι
2018
H συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017
Απρ
2018
Outlook 2018 - update
Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2018
Μαρ
2018
H συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2016
Φεβ
2018
Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού για διακοπές στην Ελλάδα, 2015-2016
Δεκ
2017
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 4
Νοε 
2017
Κερδισμένοι και Χαμένοι - Εισερχόμενος τουρισμός ανά Περιφέρεια
Ανάλυση στοιχείων 1ου 6μηνου 2017 και Σύγκριση με 1ο 6μηνο 2016
Σεπ
2017
Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;
Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά (2016)
 Αυγ
2017
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις 2015 & 2016
Ιουλ
2017
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 3
Μαι
2017
Μακροχρόνιες τάσεις (1983 – 2016) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας
Απρ
2017
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: Απολογισμός 2015 & 2016
Ιαν
2017
Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2015
Ιαν
2017
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 2
Δεκ
2016
Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία 2009-2016
Οκτ
2016
Ο Αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος
Ιουλ
2016
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 1
Απρ
2016
Αποτελέσματα έρευνας προσφυγικό-μεταναστευτικό
Φεβ
2016
Ποιές είναι οι αγορές των προϊόντων μας
Φεβ
2016
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας Ελλάδας
Νοε
2015
Διερεύνηση Επιπτώσεων Οικονομικής Κρίσης
Νοε
2015
Καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση φορολογικού πλαισίου
Νοε
2015
Ο Πελάτης μας και οι Πελάτες των άλλων
Νοε
2015
Τουριστικές και Αστικές Μισθώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Νοε
2015
Κρουαζιέρα-Κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης
Νοε
2015
Ναυτικός Τουρισμός-Υφιστάμενη κατάσταση, προοπτικές, προτάσεις πολιτικής
Νοε
2015
Πολιτιστικός Τουρισμός-Αναβάθμιση μέσω εργαλείων ΕΣΠΑ
Νοε
2015
Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού & Μελέτη Ανθρώπινου Δυναμικού (αρχείο zip με το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης)
Νοε
2015
Έκθεση εξειδίκευσης δράσεων Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού
Νοε
2015
Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα
Οκτ
2015
Ποιός είναι ο Πελάτης μας
Ιουλ
2015
Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 και 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων
Ιουλ
2015
Εκτίμηση της κατανομής του εισοδήματος από εισερχόμενο τουρισμό
Ιουλ
2015
Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2014
Ιουν
2015
Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης Συνεδριακού Τουρισμού
Ιαν
2015
Ο Ελληνικός τουρισμός, το περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
Δεκ
2014
Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον Ελληνικό τουρισμό
Νοε
2014
Ζήτηση αεροπορικών θέσεων. Σύγκριση 2013-2014
Οκτ
2014
Μύθοι και αλήθειες για τον Ελληνικό τουρισμό
Ιουλ
2014
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού
Οκτ
2013
Στρατηγικό σχέδιο τουρισμού