Ελληνικός Τουρισμός

Ημ/νια Περιγραφή Αρχείο Σύνοψη
Ιαν
2017
Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2015
Ιαν
2017
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 2
Δεκ
2016
Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία 2009-2016
Οκτ
2016
Ο Αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος
Ιουλ
2016
Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές, Τεύχος 1
Απρ
2016
Αποτελέσματα έρευνας προσφυγικό-μεταναστευτικό
Φεβ
2016
Ποιές είναι οι αγορές των προϊόντων μας
Φεβ
2016
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας Ελλάδας
Νοε
2015
Διερεύνηση Επιπτώσεων Οικονομικής Κρίσης
Νοε
2015
Καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση φορολογικού πλαισίου
Νοε
2015
Ο Πελάτης μας και οι Πελάτες των άλλων
Νοε
2015
Τουριστικές και Αστικές Μισθώσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς
Νοε
2015
Κρουαζιέρα-Κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης
Νοε
2015
Ναυτικός Τουρισμός-Υφιστάμενη κατάσταση, προοπτικές, προτάσεις πολιτικής
Νοε
2015
Πολιτιστικός Τουρισμός-Αναβάθμιση μέσω εργαλείων ΕΣΠΑ
Νοε
2015
Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τουριστικό τομέα
Οκτ
2015
Ποιός είναι ο Πελάτης μας
Σεπ
2015
Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού & Μελέτη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ιουλ
2015
Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 και 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων
Ιουλ
2015
Εκτίμηση της κατανομής του εισοδήματος από εισερχόμενο τουρισμό
Ιουλ
2015
Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2014
Ιουν
2015
Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης Συνεδριακού Τουρισμού
Ιαν
2015
Ο Ελληνικός τουρισμός, το περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
Δεκ
2014
Τα ξενοδοχεία All Inclusive στον Ελληνικό τουρισμό
Νοε
2014
Ζήτηση αεροπορικών θέσεων. Σύγκριση 2013-2014
Οκτ
2014
Μύθοι και αλήθειες για τον Ελληνικό τουρισμό
Ιουλ
2014
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού
Οκτ
2013
Στρατηγικό σχέδιο τουρισμού