Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Ανδρέας Ανδρεάδης

Αντιπρόεδρος:
Παναγιώτης Τοκούζης

Γραμματέας:
Γιώργος Βερνίκος

Ταμίας:
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Μέλη:
Ιωάννης Ρέτσος
Τζίνα Μαμιδάκη
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Καλλίνικος Καλλίνικος
Νικόλαος Κελαϊδίτης
Αλέξανδρος Βασιλικός