Νέα


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Κέρκυρα- Θεσσαλονίκη)

Αποκτούμε αποτελεσματικά εργαλεία και γνώσεις , ώστε να επιτύχουμε ανάπτυξη ικανοτήτων στην αποφυγή και διαχείριση συγκρούσεων με έμφαση σε αυτές του εργασιακού χώρου, την καλλιέργεια δεξιοτήτων στον έλεγχο άσκοπων συναισθηματικών εμπλοκών και τον εντοπισμό ευκαιριών ελέγχου προσωπικών αδυναμιών

LEAN MANAGEMENT- LEARNING TO SEE WORKSHOP (Κέρκυρα)

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν μέσα από ένα έντονο διαδραστικό εργαστήρι τη φιλοσοφία και τα εργαλεία της Λιτής Διαχείρισης με στόχο την βελτιστοποίηση των εσωτερικών τους διεργασιών και της συνολικής εικόνας της μονάδας τους στον πελάτη. H εφαρμογή των βελτιώσεων αρχίζει αμέσως μόλις οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν το workshop. Δεν υπάρχει τίποτα θεωρητικό ή υποθετικό, υλοποιείται μια πραγματική αλλαγή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΣΤΡΕΣ (Ρόδος)

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι του SETE Training, Διαχείριση Χρόνου & Στρες, βοηθά τους συμμετέχοντες στο να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις, πιέσεις και απειλές του καθημερινού εργασιακού περιβάλλοντος και να αποκτήσουν τον έλεγχο του χρόνου και του εαυτού τους.

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις