Νέα


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΣΤΡΕΣ (Ρόδος)

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι του SETE Training, Διαχείριση Χρόνου & Στρες, βοηθά τους συμμετέχοντες στο να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις, πιέσεις και απειλές του καθημερινού εργασιακού περιβάλλοντος και να αποκτήσουν τον έλεγχο του χρόνου και του εαυτού τους.

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις