Νέα


TRANSIENT EDGE RESERVATIONS - (Ηράκλειο Κρήτης)

Το σεμινάριο ενσωματώνει διάφορες στρατηγικές επίτευξης εσόδων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει μακροπρόθεσμα το μερίδιο αγοράς, όπου επανατοποθετείται η επιχειρηματική δραστηριότητα (market mix) με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων του ξενοδοχείου.

TRAVEL AGENCIES ESSENTIALS - (Αθήνα)

Το σεμινάριο ενσωματώνει διάφορες στρατηγικές επίτευξης εσόδων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει μακροπρόθεσμα το μερίδιο αγοράς, όπου επανατοποθετείται η επιχειρηματική δραστηριότητα (market mix) με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων του ξενοδοχείου.

MANAGEMENT MASTERCLASS ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - (Ρόδος)

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι του SETE Training, “Management Masterclass Ενοικιαζόμενων Δωματίων”, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις στη διοίκηση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Επιπλέον θα προσαρμοστούν στο ιδιαίτερα σημαντικό ψηφιακό περιβάλλον όπου τα κοινωνικά δίκτυα και οι διαδικτυακές εφαρμογές παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην επικοινωνία όσο και στη διαχείριση του πελάτη.

MANAGEMENT MASTERCLASS ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - (Χαλκιδική)

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι του SETE Training, “Management Masterclass Ενοικιαζόμενων Δωματίων”, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις στη διοίκηση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Επιπλέον θα προσαρμοστούν στο ιδιαίτερα σημαντικό ψηφιακό περιβάλλον όπου τα κοινωνικά δίκτυα και οι διαδικτυακές εφαρμογές παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην επικοινωνία όσο και στη διαχείριση του πελάτη.

DIGITAL MARKETING MASTERCLASS (Κατερίνη)

Μέσα απο 18 ώρες θεωρίας και εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και 6 ώρες πρακτικής ενασχόλησης στα εργαλεία που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική τους διαδικτυακή παρουσία, είτε για την αξιοποίησή τους ατομικά και με προσωπική ενασχόληση, είτε ελεγκτικά, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των συνεργατών τους που έχουν αναλάβει το τμήμα διαδικτύου της επιχείρησης.

STRATEGIC REVENUE OPTIMIZATION & YIELD MANAGEMENT - (Ρόδος)

Το σεμινάριο ενσωματώνει διάφορες στρατηγικές επίτευξης εσόδων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει μακροπρόθεσμα το μερίδιο αγοράς, όπου επανατοποθετείται η επιχειρηματική δραστηριότητα (market mix) με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων του ξενοδοχείου.

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις