Νέα


Menu Development & Cost Control Masterclass - Ηράκλειο Κρήτης

Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και στις επισιτιστικές επιχειρήσεις. Μέσα από μια διαδραστική ολιστική προσέγγιση θα καλυφθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την Σύνθεση ενός Εδεσματολογίου (Μενού και τον Σχεδιασμό της Κάρτας καθώς και στον Σχεδιασμό και την Οργάνωση των προμηθειών

Branding Ταυτότητα και Εικόνα Τουριστικών Επιχειρήσεων - Κέρκυρα

Συχνό σημείο προς βελτίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, που λανθασμένα θεωρούν την Εικόνα και την Ταυτότητα “πολυτέλειες” που αφορούν αφορά μόνο μεγάλους παίκτες. Η διεθνής πραγματικότητα αποδεικνύει τα ακριβώς αντίθετα: Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις τα χρειάζονται περισσότερο και έχουν να κερδίσουν τα περισσότερα.

Advanced Complaint Handling - Ιωάννινα

Γιατί χάνονται οι πελάτες; Εγώ πρέπει να ασχοληθώ με αυτό; Τι χάνουμε εμείς; Τί περιμένουν οι πελάτες από τον υπάλληλο που τους εξυπηρετεί; Πώς εκλαμβάνουμε τα παράπονα των πελατών και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σε αυτό το διήμερο εργαστήριο αντιμετώπισης δύσκολων πελατών και επίλυσης προβλημάτων.

Advanced Complaint Handling-Πάτρα

Γιατί χάνονται οι πελάτες; Εγώ πρέπει να ασχοληθώ με αυτό; Τι χάνουμε εμείς; Τί περιμένουν οι πελάτες από τον υπάλληλο που τους εξυπηρετεί; Πώς εκλαμβάνουμε τα παράπονα των πελατών και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σε αυτό το διήμερο εργαστήριο αντιμετώπισης δύσκολων πελατών και επίλυσης προβλημάτων.

«Personal Branding: Γίνε ο Καλύτερος Επαγγελματικός σου Εαυτός» - Αθήνα

Το διαδραστικό εργαστήρι προσωπικής ανάπτυξης, είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τα στελέχη του τουρισμού να δημιουργήσουν και να αναδείξουν τον καλύτερο επαγγελματικό τους εαυτό, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, απολαμβάνοντας τα οφέλη οι ίδιοι, οι πελάτες, καθώς και οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

Coaching & Communication - Αθήνα

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες coaching οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες ενός coach και άμεσα να τις εφαρμόσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST