Τμηματικές Εκπαιδεύσεις


Front Office Essentials-ΡΟΔΟΣ

Το εκπαιδευτικό εργαστήριo Front Office Essentials, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών υποδοχής, προκειμένου να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις στο χώρο της φιλοξενίας.

Housekeeping Essentials-ΚΕΡΚΥΡΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Housekeeping Essentials, είναι σχεδιασμένο με έναν τρόπο απλό, κατανοητό, περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και απευθύνεται στους εργαζόμενους του Housekeeping. Μέσα από την εκπαίδευση oι συμμετέχοντες εμπεδώνουν τη σημασία της άψογης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στη δημιουργία WOW εμπειριών για τους πελάτες.

Housekeeping Essentials-ΡΟΔΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Housekeeping Essentials, είναι σχεδιασμένο με έναν τρόπο απλό, κατανοητό, περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και απευθύνεται στους εργαζόμενους του Housekeeping. Μέσα από την εκπαίδευση oι συμμετέχοντες εμπεδώνουν τη σημασία της άψογης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στη δημιουργία WOW εμπειριών για τους πελάτες.