Τμηματικές Εκπαιδεύσεις


Front Office Essentials - Ζάκυνθος

Το εκπαιδευτικό εργαστήριo Front Office Essentials, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών υποδοχής, προκειμένου να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις στο χώρο της φιλοξενίας.

Housekeeping Management - Πιερία

Όσο οι απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη αυξάνονται, τόσο ο ρόλος του/της Housekeeper αναβαθμίζεται και εξελίσσεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στόχο έχει να ενισχύσει τους επαγγελματίες του Housekeeping με γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να συνεισφέρουν ακόμα πιο δυναμικά στην επιτυχία του ξενοδοχείου/ καταλύματος τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία σε θέματα ηγεσίας, στελέχωσης και διαχείρισης της ομάδας τους, οργάνωση τμήματος κ.α.

Housekeeping Management - Ζάκυνθος

Όσο οι απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη αυξάνονται, τόσο ο ρόλος του/της Housekeeper αναβαθμίζεται και εξελίσσεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στόχο έχει να ενισχύσει τους επαγγελματίες του Housekeeping με γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να συνεισφέρουν ακόμα πιο δυναμικά στην επιτυχία του ξενοδοχείου/ καταλύματος τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία σε θέματα ηγεσίας, στελέχωσης και διαχείρισης της ομάδας τους, οργάνωση τμήματος κ.α.

Front Office Essentials-Χανιά

Το εκπαιδευτικό εργαστήριo Front Office Essentials, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών υποδοχής, προκειμένου να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις στο χώρο της φιλοξενίας.

Housekeeping Essentials - Ηράκλειο Κρήτης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Housekeeping Essentials, είναι σχεδιασμένο με έναν τρόπο απλό, κατανοητό, περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και απευθύνεται στους εργαζόμενους του Housekeeping. Μέσα από την εκπαίδευση oι συμμετέχοντες εμπεδώνουν τη σημασία της άψογης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στη δημιουργία WOW εμπειριών για τους πελάτες.