Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη


«Personal Branding: Γίνε ο Καλύτερος Επαγγελματικός σου Εαυτός» - Αθήνα

Το διαδραστικό εργαστήρι προσωπικής ανάπτυξης, είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τα στελέχη του τουρισμού να δημιουργήσουν και να αναδείξουν τον καλύτερο επαγγελματικό τους εαυτό, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, απολαμβάνοντας τα οφέλη οι ίδιοι, οι πελάτες, καθώς και οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

Coaching & Communication - Αθήνα

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες coaching οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητες ενός coach και άμεσα να τις εφαρμόσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.