Διοίκηση & Ηγεσία


Your Performance Management guide-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων άτυπης αλλά οργανωμένης και συστηματικής διαχείρισης της απόδοσης προσωπικού σε επίπεδο τμήματος.