Διοίκηση & Ηγεσία


Next Generation Recruitment - Ρόδος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλογής προσωπικού με έμφαση στη συνέντευξη πρόσληψης. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει, πέραν από στελέχη των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, προϊστάμενους λειτουργικών τμημάτων, στο να διεξάγουν αποδοτικότερες συνεντεύξεις και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στην επιλογή της ομάδας τους.

Next Generation Recruitment - Ηράκλειο Κρήτης

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλογής προσωπικού με έμφαση στη συνέντευξη πρόσληψης. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει, πέραν από στελέχη των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, προϊστάμενους λειτουργικών τμημάτων, στο να διεξάγουν αποδοτικότερες συνεντεύξεις και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στην επιλογή της ομάδας τους.

Your Performance Management guide-Πιερία

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων άτυπης αλλά οργανωμένης και συστηματικής διαχείρισης της απόδοσης προσωπικού σε επίπεδο τμήματος.

Επιλογή Περιοχής

Δείτε τα σεμινάρια μας ανά περιοχή:
v