Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Ρέτσος Γιάννης

Αντιπρόεδροι:
Μαμιδάκη Τζίνα
Τοκούζης Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:
Βερνίκος Γιώργος 

Ταμίας:
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος 

Μέλη:
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 
Καλλίνικος Καλλίνικος
Κελαϊδίτης Νίκος 
Θεοφανοπούλου Μαρία